BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Problem do rozwiązania

Nie do końca wiesz jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w Twojej firmie. Coraz częściej słyszysz o zagrożeniach jakie czyhają na firmowe dane i zaczynasz obawiać się o bezpieczeństwo zasobów swojej firmy. A może otrzymałeś już niepokojące informacje o możliwości wycieku danych z Twojego przedsiębiorstwa.

Rozwiązania Stacknet

Oferujemy rozwiązania, które ochronią informacje przedsiębiorstwa i zasoby sieciowe przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, umożliwiając bezpieczną komunikację dla ruchu danych, głosu i wideo.

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa danych jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby Klientów
i zawiera:

  • ochronę informacji przedsiębiorstwa i zasobów sieciowych (serwery, macierze, stacje robocze, aplikacje, bazy danych, infrastruktura sieciowa) przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
  • bezpieczny styk z sieciami zewnętrznymi (publiczna sieć Internet, prywatne połączenia Extranet),
  • bezpieczną komunikację w ramach przedsiębiorstwa pomiędzy zdalnymi lokalizacjami przez sieć rozległą (WAN),
  • bezpieczny zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa dla pracowników mobilnych,
  • identyfikację i kontrolę dostępu do zasobów we wnętrzu sieci lokalnej (LAN) – stacje robocze, użytkownicy, drukarki, urządzenia bezprzewodowe WiFi (w tym telefony komórkowe, PDA),
  • gościnny dostęp do sieci (przewodowego i bezprzewodowego WiFi) dla partnerów biznesowych, kontraktorów i gości.

Wdrożenie oferowanych przez nas rozwiązań:

  • umożliwia bezpieczną komunikację dla ruchu danych, głosu i wideo,
  • pozwala na bezpieczne prowadzenie działalności rozproszonej geograficznie z zapewnieniem integralności, poufności i autentyczności wymienianych danych,
  • ułatwia spełnienie wymogów prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych,
  • pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich przez zapewnienie pracownikom mobilności i elastyczności w wykonywaniu ich pracy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.