AUDYT IT

Problem do rozwiązania

Każdy komputer ma inne oprogramowanie, nie do końca wiadomo jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych. Nie ma osoby odpowiedzialnej za infrastrukturę IT, a kopie zapasowe chyba nie były robione od dawna.
Masz wrażenie, że komputery w Twojej firmie żyją własnym życiem? Niby jest ktoś odpowiedzialny za ich inwentaryzację, aktualizację i opiekę nad nimi, ale w codziennej pracy właściwie nie ma na to czasu. Chciałbyś w końcu to uporządkować i na bieżąco mieć informacje na temat własnej sieci IT?

Rozwiązania Stacknet

Audyt sprzętu IT wykonany przez specjalistów Serwizz. Określając liczbę i rodzaj sprzętu, sprawdzimy jego oprogramowania pod kątem wydajności i przydatności w branży, w której działasz. Ocenimy realne zagrożenia w zakresie sieci IT na jakie narażona jest Twoja firma. Wskażemy mocne i słabe punkty funkcjonowania firmowego IT.

Audyt technologiczny przeprowadzony przez Stacknet zawiera:

 • inwentaryzację sprzętu (serwery, stacje robocze, urządzenia peryferyjne, urządzenia sieciowe, telefonia IP),
 • analizę i weryfikację zinwentaryzowanej infrastruktury (sprzęt i oprogramowanie),
 • przygotowanie kompletnego zestawu rekomendacji i zaleceń.

Proponujemy trzy rodzaje audytu:

Audyt wstępny:

 • inwentaryzacja sprzętu (oprogramowaniem skanującym sieć/stacje robocze),
 • raport:
  1. z zainstalowanych aplikacji na stacjach roboczych,
  2. ze wstępnego stanu infrastruktury,
  3. ze stanu bezpieczeństwa sieci i systemów w zakresie podstawowym,
 • stworzenie raportu z wykonanych prac (lista komputerów w sieci, stan ogólny systemów, zalecenia co do zmian i modernizacji w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury).

Audyt rozszerzony:

 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,
 • sprawdzenie stanu legalności zainstalowanego oprogramowania w odniesieniu do posiadanych licencji,
 • sprawdzenie stanu aktualności systemów operacyjnych z wyszczególnieniem aktualizacji koniecznych do zaaplikowania,
 • sprawdzenie stanu aktualności oprogramowania urządzeń sieciowych (firmware) z wyszczególnieniem urządzeń wymagających aktualizacji,
 • kontrola występowania błędów w konfiguracji sieciowej i systemowej
 • sprawdzenie stanu i stosowania polityk bezpieczeństwa posiadanych przez Klienta dla systemów informatycznych,
 • sprawdzenie stanu infrastruktury fizycznej,
 • weryfikacja zastosowanych systemów kontroli i nadzoru nad systemami informatycznymi,
 • weryfikacja bezpieczeństwa warstwy fizycznej infrastruktury ICT,
 • weryfikacja systemów antywirusowych i ich kondycji,
 • sporządzenie szczegółowego raportu poaudytowego wraz z wykazaniem zaleceń i sugestii co do poprawy w aspektach wydajności/dostępności oraz bezpieczeństwa usług.

Audyt specjalistyczny:

w zakresie określonym przez klienta (bezpieczeństwo, dostępność, wydajność danego systemu lub aplikacji danej warstwy infrastruktury):

 • identyfikacja i uwierzytelnianie,
 • kontrola dostępu,
 • współdzielenie zasobów,
 • integralność danych,
 • wiarygodność usług (dostępność i niezawodność usług),
 • wymiana danych (wymagania dotyczące transmisji danych