13/08/2018

ROZWIĄZANIA CHMUROWE

Chmura jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się trendów w IT. Wiele firm inwestuje w rozwiązania chmurowe by ułatwić codzienną pracę przedsiębiorstwa i mowa tu nie tylko o chmurach obliczeniowych realizujących specyficzne usługi, ale również o dyskach w chmurze, które coraz częściej znajdują szerokie zastosowanie.

Jak dzielą się rozwiązania chmurowe?

Rozwiązania chmurowe możemy podzielić na 2 kategorie:

infrastruktura jako usługa – Infrastracture as a Service (IaaS)

Model ten zapewnia dostęp do zasobów serwerowych w wirtualnym środowisku w tzw. „chmurze”,
do której dostęp realizowany jest za pośrednictwem dedykowanej sieci WAN lub poprzez Internet

platforma jako usługa – Platform as a Service (PaaS)

który oprócz zakresu IaaS dostarcza również utrzymanie środowisk bazodanowych i aplikacyjnych

Dlaczego chmura zdobywa coraz większą popularność?

Chmura staje się coraz bardziej popularna i nic nie wskazuje by ten stan rzeczy miał się zmienić. Można zadać sobie pytanie dlaczego tak jest. Dzięki temu rozwiązaniu wielu pracowników może mieć dostęp do plików z każdego miejsca w którym się znajdą. Jest to bardzo wygodne dla osób pracujących poza firmą, bądź osób, które nie zawsze korzystają z tego samego komputera. W ten sposób ułatwione jest również dzielenie się plikami pomiędzy użytkownikami chmury. Dodatkowo, dyski w chmurze oferują możliwość synchronizacji plików z komputera na serwer. Kolejnym plusem jest to, że na chmurze może się znajdować również backup, który jest niezbędnym elementem informatycznego systemu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo chmury

Chmura jest bardzo dobrym sposobem ochrony naszych danych. Może mieć charakter nie tylko platformy do przechowywania plików, ale i miejsca gdzie składowany jest backup. Ważne, by stosować dobre praktyki w zarządzaniu chmurą, tak by wyeliminować jak najwięcej zagrożeń. Największym niebezpieczeństwem jednak, są działania samych użytkowników. Należy pliki przechowywać w odpowiednich katalogach i nie dzielić się hasłami z innymi osobami.