13/09/2018

Ulokowanie sprzętu

Ulokowanie sprzętu przechowującego dane

Bardzo ważnym elementem pod kontem bezpieczeństwa jest odpowiednie miejsce, gdzie przechowuje się sprzęt z danymi firmy. Nie tylko ze względu na ochronę np. przed kradzieżą, ale również ze względu, na stan utrzymanie dobrego stanu urządzeń.

Ochrona przed niepowołanym dostępem

To bardzo ważne, byśmy mieli pewność, że do najważniejszych urządzeń w firmie miały dostęp jedynie osoby do tego upoważnione. By to osiągnąć, pomieszczenie gdzie znajdują się serwery powinno być zamykane na klucz bądź kartę dostępową, otwierającą jedynie drzwi do tego pomieszczenia.

Ochrona przed usterkami

By zminimalizować ryzyko usterek sprzętu i utraty danych należy zastosować kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest postawienie urządzeń na macie antystatycznej. Dzięki temu, wrażliwe elementy elektroniczne urządzeń będą bezpieczne przed zagrożeniem ze strony ładunków elektrostatycznych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Należy również zadbać o to, by w serwerowni panował specyficzny mikroklimat. Powietrze w takim pomieszczeniu powinno mieć temperaturę 20°C i wilgotność na poziomie 45 %. Takie warunki są najbardziej sprzyjające dla sprzętu i pozwalają mu pracować w optymalnych warunkach. Profesjonalne serwerownie posiadają odpowiednie urządzenia, które na bieżąco monitorują parametry powietrza w pomieszczeniu i w razie potrzeby je dostosowują.